สีโอ๊ค 1.2 x 10 x 300 cm. ไม้รั้ว หัวเรียบ

ไม้รั้ว หัวเรียบ สีมาตรฐาน

ขนาด 1.2 x 10 x 300 cm.

น้ำหนัก 4.5 กก.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ