กระเบื้องคอนโดร

 กระเบื้องคอนโดร ขนาด 33 x 42 cm. มีลักษณะเป็นกระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ ดูดีหรูหรา  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็เหมาะสม เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบที่สวยงาม ด้วยการออกแบบสไตล์แบบ modern กับแบบ classic บวกกับสีสันที่หลากหลายทั้งแบบธรรมดา สีพิเศษและสีพรีเมี่ยม ทำให้กระเบื้องแผ่นเรียบคอนโดรมีความโดนใจอย่างแน่นอนเป็นทางเลือกที่ดีอีก 1 ทางสำหรับผู้อยากมีสไตล์  เพื่อบ้านใหม่ของClassicคุณในสไตล์หลังคาแผ่นเรียบสวยในสไตล์ Modern & Classic อย่างมีดีไซน์ สำหรับหลังคาบ้านในสไตล์ใหม่ของคุณ

เพื่อบ้านใหม่ของคุณในสไตล์หลังคาเรียบสวย ในสไตล์ Modern & Classic อย่างมีดีไซน์ สำหรับหลังคาบ้านในสไตล์ใหม่ของคุณ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ