อีซี่ บอร์ด

อีซี่ บอร์ด โอฬาร

อีซี่บอร์ด โอฬารเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยใส่เยื่อกระดาษชนิดพิเศษรวมกับสารธรรมชาติคุณภาพสูง ทำงานร่วมกับซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ ที่ผ่านกระบวนการผลิตเศษ นอกจากนรี้อีซี่ บอร์ด โอฬาร มีความยืดหยุ่นสูงจึงง่ายต่อการติดตั้งเเละป้องกันการรัวซึมได้เป็นอย่างดี

   1.อีซี่บอร์ด โอฬาร ราคาถูก จากเว็บ shop-oran เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งผสมผสานระหว่างซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เยื่อกระดาษชนิดพิเศษและสารธรรมชาติคุณภาพสูงจนลงตัว โดยใช้กระบวนการผลิตพิเศษของกระเบื้องโอฬารและทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Autoclave เพื่อให้สารทั้งหมดประสานทันอย่างเหนียวแน่นจึงทำให้อีซี่บอร์ดมีความยืดหยุ่นที่ดีง่ายต่อการติดตั้งและป้องกันการรั่วซึ่มได้ดีเหมาะสำหรับการสร้างสรรค์ทั้งงานภายในและภายนอกโดยมีให้เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ซึ่งผสมผสานระหว่างซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เยื่อกระดาษชนิดพิเศษ และ สารธรรมชาติคุณภาพสูงจนลงตัว โดยใช้ กระบวนการผลิตพิเศษของกระเบื้องโอฬาร และ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Autoclave เพื่อให้สารทั้งหมดประสานกันอย่างเหนียวแน่น จึงทำให้ อีซี่ บอร์ด มีความยืดหยุ่นที่ดีง่ายต่อการติดตั้ง และ ช่วยลดผลการกระทบจากการรั่วซึมได้ดี เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์งานภายใน โดยมีให้เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการ

    2.อีซี่ ซีเมนต์ บอร์ด โอฬาร เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จากอีซี่ บอร์ด โอฬารที่ได้ถูกพัฒนาให้มีสีซีเมนต์พร้อมใช้งานได้ทันที ให้ความรู้สึกเเตกต่างและให้ความรู้สึกคุ้นเคยกับธรรมชาติยิ่งขึ้น เพิ่มความคลาสสิคให้งานของคุณ ใช้งานได้ทั้งภายในเเละภายนอก อีซี่ บอร์ด โอฬารที่ได้ถูกพัฒนาให้มีสีซีเมนต์พร้อมใช้งานได้ทันที ให้ความรู้สึกแตกต่าง และ ให้ความรู้สึกคุ้นเคยกับธรรมชาติยิ่งขึ้น เพิ่มความคลาสสิคให้งานของคุณ เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์งานภายใน

   อีซี่ ซีเมนต์ บอร์ด โอฬาร ชนิดเคลือบ เป็นแผ่นอีซี ซีเมนต์ บอร์ด โอฬาร ที่ผ่านการเคลือบผิิวทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยอะครีลิค 100 % และความร้อนเพื่อสารเคลือบซึมเข้าไปถึงเนื้อที่ลึกสุดทำให้อีซี่ บอร์ด โอฬารมีคุณสมบัติป้องกันความชื้นไม่ให้ซึมเข้าไปถึงเนื้องบอร์ดได้ง่าย จึงเหมาะแก่การใช้งานทั้งงานทั้งภายในเเละนอกได้อย่างดี ทั้งยังเพิ่มอายุการใช้งานนานขึ้น

ตารางแสดงประสิทธิภาพการทดสอบอีซี่ บอร์ด โอฬาร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ