ไม้เชิงชาย รุ่น หัวเรียบ 1.2 x 10 x 300 cm. ธรรมชาติ

ไม้เชิงชาย รุ่นหัวเรียบ สีธรรมชาติ

ขนาด 1.2 x 10 x 300 cm.

น้ำหนัก 4.5 กก.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ