เรียบซีเมนต์ เคลือบ 120 x 240 x 1.2

แผ่นเรียบ อีซี่ ซีเมนต์บอร์ด (เคลือบ) 

120 x 240 x 1.2

น้ำหนัก 51.60 กก.

฿765
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ