เรียบซีเมนต์ เคลือบ 120 x 240 x 0.8

แผ่นเรียบ อีซี่ ซีเมนต์บอร์ด (เคลือบ) 

ขนาด 120 x 240 x 0.8

น้ำหนัก 34.40 กก.

฿485
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ