เรียบซีเมนต์ เคลือบ 120 x 240 x 0.6

แผ่นเรียบ อีซี่ ซีเมนต์บอร์ด (เคลือบ) 

ขนาด 120 x 240 x 0.6

น้ำหนัก 25.80 กก.

฿355
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ