เรียบซีเมนต์ เคลือบ 60 x 240 x 0.4

แผ่นเรียบ อีซี่ ซีเมนต์บอร์ด (เคลือบ) 

ขนาด 60 x 240 x 0.4

น้ำหนัก 8.60 กก.

฿140
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ