ไม้ฝา

ไม้ฝาตราโอฬาร ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ทั้งลวดลาย สีสันแบบธรรมชาติ ความมันเงาของเนื้อสีจริง ทนทาน ทำความสะอาด ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก และแมลง ไม่ติดไฟ เลื่อย ตอก ไส ดัดโค้งได้ง่าย ประหยัดกว่าใช้ไม้ฝาจริงทำฝาบ้าน เพราะอายุการใช้งานนานกว่า มีให้เลือก 4 ขนาดตั้งเเต่ 6 x 300 ซม.,6 x 400 ซม., 8 x 300 ซม.,8 x 400 ซม.

 

 

    ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ทั้งลวดลาย สีสันแบบธรรมชาติ ความมันเงาของเนื้อสีจริง ทนทาน ทำความสะอาดง่ายไม่มีปัญหาเรื่องปลวก และแมลง ไม่ติดไฟ เลื่อย ตอก ไส ดัดโค้งได้ง่าย ประหยัดกว่าใช้ไม้ฝาจริงทำฝาบ้าน เพราะอายุการใช้งานนานกว่า 
     คำนิยามของไม้ฝาโอฬาร ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และรักษาไว้จึงได้มีไม้ฝาโอฬารถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนไม้ทั้งลวดลายเเละสีสัน อีกทั้งไม่ประสบปัญหาเรื่องปลวก เเมลงเหมาะกับการก่อสร้างเพราะมีความทนทาน ติดตั้ง นำไปใช้ได้ง่ายและประหยัดกว่าไม้ฝาจริง

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ