ประกายทองคำ 52 x 120 5 มิล สี่ลอน (สีเมทัลลิค)

กระเบื้องหลังคาสี่ลอน โอฬาร ประกายทองคำ (สีเมทัลลิค)

ขนาด 0.5 x 52 x 120 ซม.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ