เขียวหยก คอนโดร (สีพิเศษ)

กระเบื้องหลังคา คอนโดร เขียวหยก (สีพิเศษ)

ขนาด 33 x 42 cm. น้ำหนัก 5.0 Kg.

฿24.80
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ