ลูกฟูกลอนใหญ่

ลูกฟูกลอนใหญ่ เหมาะสำหรับมุ่งหลังคาอาคาร ที่ต้องการออกแบบเสามีช่องกว้าง เพื่อให้เกิดเนื้อที่การใช้งานมากที่สุด เช่น หลังคาชนิดอื่น เพื่อให้รูปทรงสวยพริ้ว นุ่มนวล ดูสบายตา

ราคาของกระเบื้องมุงหลังคา โอฬาร

1.กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ ราคา 98.99 บาท ขนาด 102 x 60 x 0.6 ซม.

2.กระเบื้องลุกฟูกลอนใหญ่ ราคา 166.50 บาท ขนาด 102 x 120 x 0.6 ซม.

3.กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ ราคา 216.50 บาท ขนาด 102 x 150 x 0.6 ซม.

4.กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ ราคา 249.50 บาท ขนาด 102 x 180 x 0.6 ซม.

5.กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ ราคา 326.50 บาท ขนาด 102 x 240 x 0.6 ซม.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ